Personal

 

Personalen består av förskollärare och barnskötare med lång erfarenhet. Samt egen köks- och städ-personal.

CURABITUR