Barnomsorgstaxa

 

Barnomsorgstaxa:

 

* Vi tillämpar Östersunds kommuns regler om maxtaxa, vilket innebär:

 

för första barnet 3% av bruttoinkomsten, dock max 1260 kr.

för andra barnet 2% av bruttoinkomsten max 840 kronor.

för tredje barnet 1% av bruttoinkomsten max 420 kronor.

 

 

 

Förskolans bankgiro är: 452-2926

.

 

CURABITUR

CURABITUR