Mål och visioner


Mål och visioner:


Vår vision är att alla barn ska känna trygghet, glädje och utveckla en god självkänsla.


Hos oss vill vi ta oss an den viktiga uppgiften att lägga grunden för barnens utveckling och lärande.


Att skapa ett öppet klimat som bygger på ärlighet, tillit och förtroende och att delge varandra kunskap och idéer.


Föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten genom det dagliga mötet,

utvecklingssamtal, möten och föräldraråd.