Hem


Välkommen till

förskolan Strandlyckan.


"Glädje, värme, lek och lärande ska vara vår ledstjärna".

Förskolan Strandlyckan är ett personalkooperativ som öppnade i maj 2015.

Förskolan ligger på Strandgatan 14 i centrala Östersund.


Med närhet till Badhusparken, lekplatser, bibliotek bedrivs

förskoleverksamheten i två av husets våningar.


De yngre barnen går på avdelningen Nallen på nedre plan

och de äldre barnen går på avdelningen Björnen 1 trappa upp.


Förskolan har en egen grön gård med lekanordningar

Barnen är mellan 1 till 6 år.

Vi har mottagningskök med mat från Krokoms Wärdshus.


Vid ansökningar eller frågor, maila oss på

strandlyckan14@gmail.com

eller nå oss på telefon 070 923 9032.


Ni hittar info om förskolan under fliken "Om oss".

CURABITUR