Anmälan förskoleplats.


Telefon:


Björnen: 070 923 9032

Nallen: 070 008 8392

Rektor: 070 303 82 50

E-post

strandlyckan14@gmail.com

            rektor@strandlyckans.se