Strandlyckans förskola i Östersund ek. förening

Vi som driver förskolaan är några av de anställda.

Vi finns i historiska och mysiga lokaler mellan centrum och hamnen.


Det vackra jugendhuset har en stor tradgårdstomt där det finns massor av utrymme för lek.


Förskolans pedagogik bygger på glädje, lek, lärande och respekt mot varandra.


Utifrån väder försöker vi låta barnen vistas utomhus så mycket det går, både på den egna tomten men även i den närbelägna Badhusparken.


Vi arbetar med en sammansvetsad och kunnig personalgrupp som brinner för barnens utveckling i nära samarbete med föräldrarna.Förskolans inriktning:


Vår inriktning på förskolan är hälsa och livsstil med utgångspunkt från förskolans läroplan Lpfö- 18.

Utifrån denna görs årligen en verksamhetsplan, grovplanering och utvärdering av verksamheten.

Daglig utevistelse när vädret så medger med rörelse och lek, glädje, nyfikenhet och skratt kännetecknar vår hälsoförskola.


* Arbetar dagligen med barnens språkutveckling.

* Vistas ute så ofta det är möjligt.

* Arbetar med skapande verksamhet

* Stärker och uppmuntrar barnen till lek och rörelse dagligen.

* Utforskar enkel teknik, matematik och naturkunskap

* Vi serverar bra hälsosam mat.Mål och visioner:


Vår vision är att alla barn ska känna trygghet, glädje och utveckla en god självkänsla.

Hos oss vill vi ta oss an den viktiga uppgiften att lägga grunden för barnens utveckling och lärande.


Att skapa ett öppet klimat som bygger på ärlighet, tillit och förtroende och att delge varandra kunskap och idéer.Föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten genom det dagliga mötet,utvecklingssamtal, möten och föräldraråd.Telefonnummer:

Björnen: 070 923 9032 (de större barnen, övre våning)

Nallen: 070 008 8392 (de mindre barnen, nedervåning)

Rektor: 070 303 82 50


Förskolans bankgiro: 452 - 2926

Ange fakturanummer vid betalning!


Använd detta formulär för att komma i kontakt med oss!

Om Du som vårdnadshavare har synpunkter/klagomål så lämna dem här.